Informace o produktu®

Sterilní roztok na bázi kyseliny hyaluronové pro intravezikální irigaci. INSTYLAN je určen k výplachu močového měchýře, který zajišťuje tvorbu viskózního elastického filmu na povrchu sliznice. Irigace poskytuje dočasnou ochranu a obnovu slizniční vrstvy močového měchýře při různých operacích, zánětech slizniční vrstvy močového měchýře, radiační terapii.

Indikace pro použití®

INSTYLAN je určen k výplachu močového měchýře, zajišťuje tvorbu viskózního elastického filmu na povrchu slizniční vrstvy k ochraně:
- před vnějšími vlivy při různých operacích (ureteroskopie, cystoskopie, transuretrální resekce adenomu a radiační terapie orgánů menší pánve, atd.)
- před škodlivými vlivy obsahu močového měchýře (např. patogenních mikroorganismů a krystalů močoviny) v případě poranění nebo zánětu slizniční vrstvy močového měchýře, jako je cystitida.
INSTYLAN je určen k výplachu močového měchýře pomocí urologického katétru. Irigace poskytuje dočasnou ochranu a obnovu slizniční vrstvy močového měchýře po invazivních zákrocích (cystoskopie močové trubice, radiační terapie atd.).

Mechanismus působení

Kyselina hyaluronová hraje klíčovou roli při obnově vrstvy GAG a působí v submukóze, přesně tam, kde začíná proces regenerace epitelu.

Jak používat

Irigaci do močového měchýře by měl zajistit vyškolený lékařský specialista ve specializovaných prostorách s vhodným vybavením a aseptickými podmínkami.

Publikace

Intravezikální instilace kyseliny hyaluronové opravuje vrstvu GAG na uroteliálním povrchu a zabraňuje tak ulpívání bakterií. Pokyny EAU ukazují, že endovesikální instilace kyseliny hyaluronové a chondroitin sulfátu byly použity pro doplnění glykosaminoglykanové (GAG) vrstvy při léčbě intersticiální cystitidy, hyperaktivního močového měchýře, radiační cystitidy a pro prevenci rUTI.

(Pokračování textu…)


SAMOLÉČBA MŮŽE BÝT PRO VAŠE ZDRAVÍ ŠKODLIVÁ

Před použitím produktu nabízeného v tomto informačním zdroji se doporučuje poradit se s lékařem a přečíst si pokyny.

Informace o zdravotnických produktech pro profesionální práci zdravotníků. INSTYLAN (INSTILAN) 0,16% bezbarvý, transparentní, viskózní gel kyseliny hyaluronové neživočišného původu, sterilní, fyziologické pH.

INSTYLAN 0,16% schválen jako zdravotnický prostředek třídy ІІa. EU prohlášení o shodě. Registrační číslo: DD 60107286 0001 Výrobce: Diaco Biofarmaceutici SRL Via Flavia 124, 34147, Terst, Itálie. E-mail: info@diaco.it. www.diaco.it.

Souhlas se vstupem na stránky
Tyto webové stránky a zde uvedené informace jsou určeny výhradně odborníkům a zaměstnancům poskytovatele zdravotních služeb podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, tj. osoba oprávněná předepisovat a vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, nebo zaměstnanec provozovatele zdravotních služeb.

Upozornění: Osoba, která nesplňuje výše uvedené prohlášení a vstoupí na tyto webové stránky, riskuje nesprávné porozumění obsahu a zde uvedených informací a z toho plynoucích rizik.