Jak se přípravek INSTYLAN® používá

Přirozená ochrana bariérové funkce močového měchýře v případě cystitidy

JAK POUŽÍVAT

  • Před použitím zkontrolujte neporušenost obalu.
  • Zkontrolujte datum exspirace uvedeného na plastovém vaku. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
  • Ujistěte se, že byl močový měchýř pacienta před aplikací vyprázdněn.
  • Před použitím zahřejte alespoň na 20°С.
  • INSTYLAN® se instiluje do močového měchýře urologickým katétrem; doporučená retenční doba roztoku v lumen močového měchýře je 30 min. – 2. hodiny.
  • Sterilní roztok INSTYLAN ®se doporučuje používat první měsíc týdně a v dalších měsících s menší frekvencí. O přesném dávkování rozhoduje lékař.
SKLADOVATELNOST:

2 roky v neporušeném balení.

JAK UCHOVÁVAT:

Skladujte při teplotách 5° až 30° C , mimo přímé světlo a teplo, v řádně uzavřeném obalu.

ERGONOMICKÉ BALENÍ

Sterilní 50ml předplněný jednorázový plastový vak, který obsahuje 0,16 % (80 mg/50 ml) roztoku kyseliny hyaluronové s konektorem pro uretrální katétr, ve vakuovém plastovém obalu.


SAMOLÉČBA MŮŽE BÝT PRO VAŠE ZDRAVÍ ŠKODLIVÁ

Před použitím produktu nabízeného v tomto informačním zdroji se doporučuje poradit se s lékařem a přečíst si pokyny.

Informace o zdravotnických produktech pro profesionální práci zdravotníků. INSTYLAN (INSTILAN) 0,16% bezbarvý, transparentní, viskózní gel kyseliny hyaluronové neživočišného původu, sterilní, fyziologické pH.

INSTYLAN 0,16% schválen jako zdravotnický prostředek třídy ІІa. EU prohlášení o shodě. Registrační číslo: DD 60107286 0001 Výrobce: Diaco Biofarmaceutici SRL Via Flavia 124, 34147, Terst, Itálie. E-mail: info@diaco.it. www.diaco.it.

Souhlas se vstupem na stránky
Tyto webové stránky a zde uvedené informace jsou určeny výhradně odborníkům a zaměstnancům poskytovatele zdravotních služeb podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, tj. osoba oprávněná předepisovat a vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, nebo zaměstnanec provozovatele zdravotních služeb.

Upozornění: Osoba, která nesplňuje výše uvedené prohlášení a vstoupí na tyto webové stránky, riskuje nesprávné porozumění obsahu a zde uvedených informací a z toho plynoucích rizik.