Publikace

INTRAVEZIKÁLNÍ INSTILACE KYSELINY HYALURONOVÉ PŘI LÉČBĚ RECIDIVUJÍCÍ CYSTITIDY U ŽEN: PŘEDBĚŽNÉ POZOROVÁNÍ

Intravezikální instilace kyseliny hyaluronové opravuje vrstvu GAG na uroteliálním povrchu a zabraňuje tak ulpívání bakterií. Pokyny EAU ukazují, že endovesikální instilace kyseliny hyaluronové a chondroitin sulfátu byly použity pro doplnění glykosaminoglykanové (GAG) vrstvy při léčbě intersticiální cystitidy, hyperaktivního močového měchýře, radiační cystitidy a pro prevenci rUTI.

(Pokračování textu…)

BEZPEČNOST A ÚČINNOST INTRAVEZIKÁLNÍHO PODÁNÍ PRO KONTROLU PŘÍZNAKŮ PŘI CHRONICKÉ CYSTOPATII

ÚVOD: Chronická cystopatie je rozšířená patologie. Intravezikální kyselina hyaluronová (instilace) je jednou z možností léčby cystopatií. Tato studie analyzovala bezpečnost a účinnost intravezikálních instilací kyseliny hyaluronové u pacientů s příznaky onemocnění močového měchýře.

(Pokračování textu…)

INTRAVEZIKÁLNÍ INSTILACE VYSOKOMOLEKULÁRNÍHO HYALURONÁTU SODNÉHO U CYSTITIDY VYVOLANÉ ZÁŘENÍM: PROSPEKTIVNÍ PILOTNÍ STUDIE

Účel. Posoudit účinnost a bezpečnost intravezikální instilace hyaluronátu sodného o vysoké molekulové hmotnosti (HMW-HA) pro léčbu cystitidy vyvolané zářením.

(Pokračování textu…)

INTRAVEZIKÁLNÍ KYSELINA HYALURONOVÁ – ÚČINNÁ MOŽNOST V LÉČBĚ HEMORAGICKÉ CYSTITIDY

Hemoragická cystitida – zánětlivé onemocnění močového měchýře s komplexní etiologií.

(Pokračování textu…)


SAMOLÉČBA MŮŽE BÝT PRO VAŠE ZDRAVÍ ŠKODLIVÁ

Před použitím produktu nabízeného v tomto informačním zdroji se doporučuje poradit se s lékařem a přečíst si pokyny.

Informace o zdravotnických produktech pro profesionální práci zdravotníků. INSTYLAN (INSTILAN) 0,16% bezbarvý, transparentní, viskózní gel kyseliny hyaluronové neživočišného původu, sterilní, fyziologické pH.

INSTYLAN 0,16% schválen jako zdravotnický prostředek třídy ІІa. EU prohlášení o shodě. Registrační číslo: DD 60107286 0001 Výrobce: Diaco Biofarmaceutici SRL Via Flavia 124, 34147, Terst, Itálie. E-mail: info@diaco.it. www.diaco.it.

Souhlas se vstupem na stránky
Tyto webové stránky a zde uvedené informace jsou určeny výhradně odborníkům a zaměstnancům poskytovatele zdravotních služeb podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, tj. osoba oprávněná předepisovat a vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, nebo zaměstnanec provozovatele zdravotních služeb.

Upozornění: Osoba, která nesplňuje výše uvedené prohlášení a vstoupí na tyto webové stránky, riskuje nesprávné porozumění obsahu a zde uvedených informací a z toho plynoucích rizik.